Ο Ιατρός είναι πιστοποιημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ -   Ι.Κ.Α,  Δημόσιο,  Ο.Α.Ε.Ε ( πρώην ΤΕΒΕ),  Ο.Γ.Α,  Υγειονομικών,  Δικηγόρων,  Μηχανικών - που σημαίνει

οτι συνταγογραφεί εμβόλια (δωρεάν), φάρμακα και εξετάσεις, ενώ ο ασθενής καλύπτει αμοιβή 20 € για την επίσκεψη ( οι επανεξετάσεις διενεργούνται

δωρεάν) .

 

Ο Ιατρός είναι συμβεβλημένος με τα τρία Σώματα  Στρατού (Στρατό Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία), οπότε οι ασφαλισμένοι δεν καταβάλουν αμοιβή ή

συμμετοχή στον Ιατρό.


Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?