" Πρέπει να γνωρίζουμε το τι έχει λεχθεί, πραγματοποιηθεί στο παρελθόν για να μπορέσουμε να προσθέσουμε κάτι καινούριο "

Ιπποκράτης ο Κώος ( Περί αρχαίης ιητρικής 2 )

Οι φωτογραφίες προέρχονται απο το Ιατρείο του Ηλία Π.Παππά που το λειτούργησε απο το 1963 έως το 2000.

Εικόνα 1. Γυάλινη σύριγγα. Σύριγγες τέτοιου τύπου χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Χρειάζονταν αποστείρωση οπότε και αντικαταστάθηκαν απο τις πλαστικές που είναι μίας χρήσεως.

Γυάλινη σύριγγα
Αποστειρωτής

Εικόνα 2.  Κλίβανος. Πρόκειται για ειδικό θερμοθάλαμο που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και μέσω υψηλών θερμοκρασιών, επιτυγχάνονταν  η αποστείρωση των εργαλείων του Ιατρείου.

Κάρτα ασθενών

 Εικόνα 3. Κάρτες ασθενών. Το ιστορικό των παιδιών διατηρούνταν σε προτυπωμένες κάρτες. Υπήρχε καταγραφή των σωματομετρικών (βάρος, ύψος), εμβολιασμών και έκτακτων γεγονότων ( πυρετοί, έμετοι κλπ ) σε κάθε επίσκεψη. Η τελική αρχειοθέτηση γινόταν βάσει της ημερομηνίας γέννησης. Σήμερα, τα περισσότερα Ιατρεία διατηρούν ιστορικά σε ηλεκτρονική μορφή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Εικόνα 4. Μηχανικός βρεφοζυγός ( ζυγαριά ) τύπου Seca. Στα συρτάρια του επίπλου που είναι τοποθετημένος ο βρεφοζυγός, αρχειοθετούνταν οι κάρτες των ασθενών.

Βρεφοζυγός
Σφυράκι

Εικόνα 5. Σφυράκι νευρολογικής εξέτασης.

Σετ ΩΡΛ εξέτασης

Εικόνα 6. Σετ ωτορινολαρυγγολογικής εξέτασης με προσαρμοζόμενο οφθαλμοσκόπιο τύπου Gowllands.

Σφυγμομανομετρο

                                          Εικόνα 7. Σφυγμομανόμετρο για μέτρηση αρτηριακής πίεσης τύπου                                                   Ercameter γερμανίας.

Εικόνα 8. Μεγεθυντικός φακός ιαπωνικής κατασκευής με μεταλλικό  στεφάνι.  Χρησιμοποιήθηκε στη διάγνωση παιδοδερματολογικών βλαβών.

Μεγεθυντικός φακός

   Εικόνα 9. Σε παλιότερες εποχές η σωματική αύξηση των παιδιών, βασίστηκε σε εμπειρικούς κανόνες π.χ ένα βρέφος αναπτύσσεται φυσιολογικά άν έχει τριπλασιάσει το βάρος γέννησης του στα πρώτα του γενέθλια.

Στα τέλη της δεκαετίας του 70 κυκλοφόρησαν οι πρώτοι πίνακες καταγραφής ανώτερων και κατώτερων τιμών ανα ηλικία και φύλο όπως ο πίνακας της φωτογραφίας. 

Οι πίνακες αυτοί, αντικαταστήθηκαν απο τις καμπύλες ανάπτυξης που βασίστηκαν στον  Ελληνικό πληθυσμό και είναι ενσωματωμένες σε όλα τα βιβλιάρια υγείας.   

Δελτίον Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εικόνα10. Η δια βίου  εκπαίδευση και ενημέρωση των παιδιάτρων όλης της χώρας, βασίστηκε στα  επιστημονικά περιοδικά.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται ένα απο τα πρώτα περιοδικά παιδιατρικής                          χρονολογημένο το 1958. 

Γλυκονικό ασβέστιο

                               Εικόνα 11. Διάλυμα γλυκονικού ασβεστίου 10%. Η χρήση του ήταν για         

διόρθωση   ηλεκτρολυτικών διαταραχών ( υπασβεστιαιμίες, σταθεροποίηση υπερκαλιαιμιών).

Coramine

                                         Εικόνα 12. Διάλυμα κοραμίνης. Η χρήση της, ως διεγερικό του                                                                καρδιοαναπνευστικού συστήματος έχει σταματήσει.

© 2012. Αθανάσιος Ηλ.Παππάς, Παιδίατρος. All Rights Reserved